pixel

SMW 2023 | 2023.06.26(Mon) ~ 30(Fri), Coex, Seoul, Korea

16:00

-

16:40

Metaverse & Web 3.0 Game Session (TBD)

16:00

-

16:40

Metaverse & Web 3.0 Game Session (TBD)